Privacy & Cookiebeleid

Inleiding
Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens is voor het MSB Catharina van essentieel belang. Wij houden ons dan ook aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daar aan stelt.

Hieronder volgt een uitleg welke gegevens het MSB Catharina gebruikt wanneer u deze website bezoekt en wat wij er aan doen om uw privacy te beschermen. Geadviseerd wordt voor het gebruik van de website van het MSB Catharina hiervan kennis te nemen.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van MSB Catharina beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren. De cookies die worden ingezet, zijn alleen bedoeld om uw surfgedrag op hoofdlijnen vast te leggen en te analyseren. Wij analyseren uw surfgedrag niet op individueel niveau en verzamelen ook geen persoonsgegevens.

Welke cookies worden gebruikt en waarom?
Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om bijvoorbeeld uw voorkeursinstelling van taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is uw toestemming niet vereist. U kunt functionele cookies niet uitschakelen.

Analytische cookies van Google Analytics gebruiken we voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan onze website, zoals aantallen gebruikers, klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. We gebruiken deze gegevens om www.msbcatharina.nl te verbeteren en aan te passen aan gebruiksvoorkeuren. In de afspraken met Google Analytics is expliciet aangegeven dat de verzamelde gegevens beveiligd en vertrouwelijk blijven. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Voor het gebruik van deze analytische cookies van Google Analytics is vanwege het doel en de gemaakte afspraken uw toestemming niet vereist. U kunt het gebruik van deze cookies wel weigeren via de instellingen van uw browser.

Cookie
Google Analytics
Naam
_ga
Functie
Analytische cookie die websitebezoek meet; op basis van deze analyse kan de website worden verbeterd
Bewaartermijn
2 jaar


Cookies uitschakelen of verwijderen
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u te allen tijde reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u er voor kiest om uw browser zo in te stellen dat cookies niet geplaatst mogen worden kan het zijn dat u niet van alle mogelijkheden op onze website gebruik kunt maken.


Persoonsgegevens
Het MSB Catharina verwerkt persoonsgegevens die u, door het opsturen van uw motivatiebrief en curriculum vitae naar het e-mail adres msbhrm@catharinaziekenhuis.nl, aan ons doorgeeft. Daarnaast verwerkt het MSB Catharina (persoons)gegevens die wij verkrijgen uit persoonlijk contact, telefoongesprekken en brieven/e-mails in het kader van uw sollicitatie. Het gaat hierbij om gegevens die worden verkregen bij zowel open sollicitaties als voor bestaande vacatures.

Het MSB Catharina verwerkt hierbij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam

 • Telefoonnummer

 • Adres

 • E-mailadres

 • CV

 • Motivatiebrief

 • Referenties


De persoonsgegevens die u doorgeeft aan het MSB Catharina worden alleen gebruikt voor de sollicitatieprocedure. Deze procedure bestaat uit:

 • Het vergelijken van persoonsgegevens van kandidaten met openstaande vacatures bij het MSB Catharina;

 • Het opnemen van contact met kandidaten om sollicitatiegesprekken in te plannen;

 • Het eventueel (laten) uit voeren van een (psychologische) test/assessment;

 • Het opstellen van geanonimiseerde statistische data, zoals het aantal kandidaten per vacature en de doorloopsnelheid van de vacature.


Uiterlijk 4 weken (28 dagen) nadat de vacature is ingevuld worden de sollicitatiegegevens van afgewezen kandidaten verwijderd. Wanneer u een open sollicitatie stuurt aan het MSB Catharina bewaren wij uw motivatiebrief en curriculum vitae voor een periode van 6 maanden. Na deze periode worden al uw gegevens verwijderd. Van de gestelde bewaartermijnen kan alleen met uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat worden afgeweken.


Geautomatiseerde besluitvorming
Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Catharina u.a. neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MSB Catharina) tussen zit.


Bewaartermijn
Het MSB Catharina bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht. U kunt te allen tijde uw gegevens laten wijzigen dan wel laten verwijderen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar: msbhrm@catharinaziekenhuis.nl.