Disclaimer

Intellectueel eigendomsrecht
De website www.msbcatharina.nl bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van het MSB Catharina en van derden rusten. Derhalve is het niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van het MSB Catharina, (onderdelen van) deze website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Bij de samenstelling van deze website hebben de makers getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden kunnen contact met ons opnemen via msbhrm@catharinaziekenhuis.nl.


Aansprakelijkheid
De website www.msbcatharina.nl van het MSB Catharina wil geïnteresseerden informatie bieden. Ondanks de zorg en aandacht voor actualisering en juistheid van de gegevens kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. Aan de informatie zoals weergegeven op www.msbcatharina.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Het MSB Catharina is niet aansprakelijk voor elke vorm van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, onstaan door het gebruik van of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website www.msbcatharina.nl.

De website www.msbcatharina.nl kan links bevatten naar sites die niet door of in opdracht van het MSB Catharina zijn vervaardigd. Het MSB Catharina is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en op welke wijze deze sites uw persoonsgegevens behandelen.