Chef de Clinique - Neurologie

20 april 2020

De Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Catharina u.a. (hierna: MSB Catharina) is voor de Vakgroep Neurologie van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven per direct op zoek naar een gedreven en ambitieuze professional voor de volgende vacature:

Chef de Clinique - Neurologie  (1.0 FTE)

De vakgroep Neurologie zoekt een Neuroloog met aandachtsgebied MS, dan wel de bereidheid dit te ontwikkelen. Bij gebleken geschiktheid en wederzijds goedvinden bestaat de mogelijkheid dat op termijn kan worden toegetreden tot het MSB Catharina als lid van de Vakgroep Neurologie.

De Vakgroep Neurologie
De afdeling Neurologie beschikt over 30 bedden, inclusief 8 stroke-unit bedden. De vakgroep Neurologie van het Catharina Ziekenhuis bestaat uit 10 Neurologen, waarvan 1 een tijdelijke plaats als Chef de Clinique heeft.De vakgroep heeft de ambitie de neurologie op hoog niveau te beoefenen en wordt daarin ondersteund door AIOS, ANIOS en 2 physician assistants. De neurologie wordt door de vakgroep in de volle breedte uitgeoefend, met verdieping in de verschillende aandachtsgebieden. Wij vervullen een regionale functie voor o.a. neuro-oncologie en de intra-arteriële behandeling van het acute herseninfarct. Er is een deelopleiding neurologie in affiliatie met het MUMC+ te Maastricht en wordt er geparticipeerd in de opleiding tot spoedeisende hulp arts, ziekenhuisarts, specialist ouderengeneeskunde, en geriater. Daarnaast worden keuzestages aangeboden voor de latere fase van de opleiding neurologie en worden coassistenten en semi-artsen opgeleid in affiliatie met het MUMC+ Maastricht. Wij bieden een goede, constructieve werksfeer in een goed georganiseerde opleidingskliniek.

Het Medisch Specialistisch Bedrijf Catharina
Het Medisch Specialistisch Bedrijf Catharina, onder andere werkzaam binnen het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven is een Coöperatie van circa 160 medisch specialisten. Het MSB Catharina levert samen met het Catharina Ziekenhuis en andere partners hoogwaardige medisch specialistische patiëntenzorg vanuit een gedeelde visie waarin kwaliteit van zorg, klantgerichtheid en innovatie centraal staan.

Het Catharina Ziekenhuis
Werken in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven betekent werken in een innovatieve, ambitieuze en gedreven omgeving. In een topklinisch opleidingsziekenhuis met veel ambitie waar de patiënt, maar ook de medewerker voorop staat. Werken in het Catharina ziekenhuis betekent dagelijks het enthousiasme en de gedrevenheid ervaren van ruim 3.500 collega’s.

Functie inhoud

  • U verricht alle voorkomende neurologische zorg op de polikliniek, de KNF, de SEH en in de kliniek, alsmede participatie in de avond-, nacht- en weekenddiensten;
  • U vult de zorg voor MS patiënten in, samen met collega Canta en de MS verpleegkundigen;
  • U neemt deel aan alle aspecten van de opleiding waaronder supervisie van coassistenten, semi-artsen en arts-assistenten.

Functie eisen

  • U bent geregistreerd neuroloog in de volle breedte met aandachtsgebied MS, dan wel de bereidheid u hierin te bekwamen;
  • U heeft bij voorkeur affiniteit met de neuro-immunologie;
  • U beschikt over goede contactuele eigenschappen;
  • U heeft de bereidheid en het vermogen tot goede samenwerking binnen en buiten de vakgroep;
  • U heeft affiniteit met opleiden.

Ons aanbod
Het betreft in eerste instantie een dienstverband bij het MSB Catharina voor de duur van 1 jaar. Bij gebleken geschiktheid en wederzijds goedvinden bestaat de mogelijkheid dat op termijn kan worden toegetreden tot het MSB Catharina als lid van de Vakgroep Neurologie.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Inschaling vindt plaats op basis van ervaring.
Een Verklaring Omtrent het Gedrag en mogelijk ook een aanstellingskeuring en assessment maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Nadere informatie
Wilt u meer weten over deze functie? Nadere informatie kunt u inwinnen bij drs. L.R. Canta of dr. B.F.L. van Nuenen, neurologen, bereikbaar via nummer 040-2399401 of via email infoneu@catharinaziekenhuis.nl.

Sollicitatieprocedure
Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan kunt u uw sollicitatie voorzien van motivatiebrief en een recent curriculum vitae tot en met 31 mei 2020 richten aan het Bestuur van de Coöperatie MSB Catharina via msbhrm@catharinaziekenhuis.nl.

 

 

Terug naar het overzicht