Chef de Clinique - Gynaecologie (0,8 FTE)

26 november 2019

De Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Catharina (hierna te noemen MSB Catharina) is voor de Vakgroep Gynaecologie van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven per 15 januari 2020 op zoek naar een gedreven professional voor de volgende vacature:

Chef de Clinique - Gynaecologie (0,8 FTE)

Het  betreft een aanstelling voor een periode van 6 maanden als algemeen gynaecoloog (obstetrie en gynaecologie). Arbeidsvoorwaarden zijn conform Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten. Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

De Vakgroep / Afdeling
De afdeling Gynaecologie is onderdeel van een groot opleidingsziekenhuis binnen het OOR-ZON . Speerpunt is de gynaecologische oncologie (erkend derdelijns centrum). Er is een bovenregionaal functionerend versiecentrum. IVF wordt gedaan in samenwerking met ETZ in Tilburg. Daarnaast zijn er de subspecialisaties bekkenbodemchirurgie en minimale invasieve chirurgie waaronder diepe infiltrerende endometriose. Er is uitgebreide ervaring met poliklinische verrichtingen onder sedatie. De verloskunde is een reguliere 2e lijns verloskunde kliniek met 1450 2e lijns bevallingen op jaarbasis. De vakgroep participeert in regionale samenwerking op het gebied van prenatale screening en diagnostiek met het UMCM. In de vakgroep werken ook fertiliteitsartsen, verloskundigen en echoscopisten.

Binnen het opleidingscluster Nijmegen verzorgt de vakgroep het niet-universitaire deel van de opleiding tot specialist. Met de Universiteit Maastricht wordt de opleiding van coassistenten verzorgd en aan de Academie Verloskunde Maastricht biedt de afdeling stageplaatsen voor verloskundigen. Momenteel bestaat de vakgroep uit 11 gynaecologen en een Chef de Clinique. Verder werken wij met 24-uurs bezetting met klinisch verloskundigen en AIOS/ANIOS.

Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Catharina u.a.
Het MSB Catharina is een Coöperatie van ruim 165 medisch specialisten te Eindhoven. Het MSB Catharina levert samen met het Catharina Ziekenhuis en andere partners hoogwaardige medisch specialistische patiëntenzorg vanuit een gedeelde visie waarin kwaliteit van zorg, klantgerichtheid en innovatie centraal staan.

Het Catharina Ziekenhuis
Werken bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven betekent werken in een open, gastvrije en bovenal deskundige omgeving. In een topklinisch opleidingsziekenhuis met veel ambitie. Waar de patiënt, maar ook de medewerker voorop staat. Werken bij Catharina betekent dagelijks het enthousiasme en de gedrevenheid ervaren van ruim 3500 collega’s.

Functie eisen
- U bent een gedreven, enthousiaste en ambitieuze gynaecoloog;
- U bent op korte termijn beschikbaar;
- U beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
- U bent bereid deel te nemen aan opleidingsactiviteiten.

Nadere informatie
Wilt u meer weten over deze functie? Nadere informatie kunt u inwinnen bij Prof. dr. Ruud Bekkers , Gynaecoloog, of dr. Huib van Vliet, Gynaecoloog via 040-2399300

Sollicitatie procedure
Uw sollicitatie, voorzien van motivatiebrief en Curriculum Vitae, kunt u tot en met 10 december 2019 richten aan het Bestuur van het MSB Catharina via msbhrm@catharinaziekenhuis.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Terug naar het overzicht